Avís legal

Avís legal

Aquesta web i tots els seus continguts són propietat de Jesmina Berenguer Llopis (d'ara endavant Jesmina) amb D.N.I 53217104A.

Jesmina és la propietària integra dels drets d'autor de la seua creació ací exposada.

Els col·laboradors són propietaris del contingut que aporten i dels drets d'autor de la seua obra.

El contingut d'aquesta web no podrà ser reproduït ni total ni parcialment, transmès o registrat per cap sistema de recuperació d'informació, en cap forma o mitjà, tret que s'autoritzi prèvia i expressament per escrit per la seua propietària o els seus propietaris en cas de col·laboracions externes.

S'autoritza la difusió d'aquesta web mitjançant els seus enllaços i els seus títols, però no el seu contingut, sempre que es nomene a l'autora i/o autors utilitzant les URL de la web sense abreviadors ni trans formacions de cap tipus.

No es permet utilitzar cap referència a aquesta web o el seu contingut de manera difamatòria despectiva o negativa o qualsevol altra forma que puga crear una mala imatge del lloc web i/o el seu contingut.

Aquesta web admet col·laboradors, però Jesmina no es fa responsable del contingut de les col·laboracions ni es sent identificada de cap manera en aquest contingut.

No es permet escriure comentaris despectius o que puguen representar qualsevol tipus de rebuig o violència verbal cap a qualsevol individu o grup social o ètnic. No està permès l'ús de llenguatge ofensiu o humiliant als comentaris. La persona que inclou comentaris està obligada a identificar-se amb les dades reals sol·licitades.Aquest lloc web no es fa responsable dels comentaris fets pels usuaris.

Contacte · Avís legal · RSS