Política de privacitat

Les dades emmagatzemades en aquesta web són incloses a un arxiu gestionat per Jesmina Berenguer Llopis. Seguint la LOPD els propietaris de les dades podran sol·licitar la modificació o eliminació de les seus dades en qualsevol moment utilitzant el formulari de contacte disposat en aquesta web.


Cookies:
-Cookies pròpies: www.unahabitaciopropia.com no recull cookies.
-Cookies de tercers: nosaltres utilitzem plugins d'altres empreses com google o facebook, i és possible que aquests plugins facen servir cookies; com que aquests plugins són aliens al nostre control,caldrà adreçar-se a aquestes empreses per tal de conèixer l'ús que poden fer de les cookies i la seua política de privacitat.


Comentaris:les dades sol·licitades quan s'envia un comentari són incloses a una base de dades amb la finalitat de gestionar els propis comentaris o posar-se en contacte amb la persona autora d'aquests comentaris pel motiu que es considere adient.


Butlletí de noticies: els correus electrònics del butlletí de notícies o novetats són inclosos de manera manual per els propis usuaris de la web de manera voluntària. En el moment de l'alta s'envia un correu de confirmació on s'explica com donar-se de baixa d'aquest servei.En qualsevol moment l'usuari es podrà donar de baixa mitjançant la URL inclosa al peu dels correus electrònics del butlletí de noticies. En cap moment ens fem responsables de les adreces de correu incloses per una persona no propietària d'aquestes adreces.


Formulari de contacte: les dades proveïdes al formulari de contacte no són emmagatzemades en cap base de dades i únicament residiran a la bústia de correu amb la finalitat pròpia de la comunicació.